PROJEKT SOSAB

 

O PROJEKCIE

 Celem głównym projektu jest edukowanie młodego pokolenia Polaków w zakresie wiedzy o działaniach Polskich Sił Zbrojnych w Europie Zachodniej. Chcielibyśmy, żeby polska młodzież rozumiała co oznaczało dla polskich żołnierzy „walczyć za Europę, umierać za Polskę”. Prezentowana w grze SOSAB historia gen. Sosabowskiego oraz utworzonej przez niego brygady pozwoli lepiej zrozumieć wkład Polaków w wyzwalanie innych państw w czasie II wojny światowej oraz promować wzorzec świadomego własnej tożsamości Polaka – Europejczyka.

Sylwetka gen. Sosabowskiego jak również sama historia brygady i przywracania jej pamięci po II wojnie światowej stanowią doskonałą podstawę do promowania wartości i wzorców postępowania oraz kształtowania charakteru młodych osób. Tematem wiodącym projektu jest postać gen. Stanisława Sosabowskiego, historia 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, jej udział w operacji Market Garden oraz historia przywracania pamięci polskim żołnierzom przez zwykłych obywateli Holandii, rząd holenderski i Rodzinę Królewską.

Jednym z celów projektu jest ukazanie historii i tradycji jako istotnych dla zrozumienia samego siebie i świata współczesnego, cenne źródło wartości, wzorców i odniesień. Za pomocą historii gen. Sosabowskiego i jego żołnierzy, przedstawionych w grze, pokazujemy w przystępny sposób jak istotny wpływ na historię Europy Zachodniej mieli polscy żołnierze, który umierali za wolność obcych krajów. Uważamy to zagadnienie za szczególnie istotne w kontekście trwającej emigracji Polaków do Europy Zachodniej.

Warto żeby Polacy którzy być może w przyszłości wyemigrują czasowo z Polski lub będą uczyć się na zachodnioeuropejskich uniwersytetach, byli świadomi udziału Polskich Sił Zbrojnych za granicą. Dzięki angielskiej wersji gry SOSAB, będą mieli również okazję zainteresować tym zagadnieniem przyjaciół z innych krajów.

Problematyka poruszana w naszym projekcie dotyczy lat 1940 – 1947 oraz współcześnie trwającego procesu przywracania należytej pamięci gen. Sosabowskiemu i jego żołnierzom (nadanie odznaczeń brygadzie przez rząd holenderski, wydarzenia towarzyszące rocznicom operacji Market Garden w miejscowości Driel, działania holenderskiej organizacji Polen- Driel). Główne zagadnienia, które porusza nasza gra to: formowanie polskiej brygady spadochronowej w Szkocji, charakter i męstwo gen. Sosabowskiego (na podstawie dwóch pamiętników „Najkrótszą drogą” i „Droga wiodła ugorem”), udział Polaków w bitwie pod Arnhem, męstwo Polaków walczących o wolność innych narodów Europy, sytuacja polskich żołnierzy po zakończeniu wojny.

Edukacyjna gra planszowa SOSAB, to gra typu „print and play”, dostępna bezpłatnie do pobrania w zakładce „Pobierz grę”. Wszystkie jej elementy można wydrukować w domu lub szkole.

Premiera gry SOSAB odbędzie się 9 grudnia 2015 r. w Muzeum Wojska Polskiego (sala Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie) o godz. 14.30 (udział wyłącznie z zaproszeniem).

Informacji o grze SOSAB udziela Koordynator Projektu:

Marta Ponikowska, biuro@fundacjachylinskiej.pl

Gen. Stanisław Sosabowski

Twórca pierwszej polskiej jednostki spadochronowej, znakomity organizator, odważny żołnierz... 

AUTORZY GRY

Karol Madaj (ur. 9 lutego 1980 w Warszawie) – projektant edukacyjnych gier historycznych, pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. W 2012 jego „Kolejka” uzyskała tytuł Gry Roku. W 2013 „za zasługi w budowaniu świadomości historycznej i patriotycznej” został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi. Wydane gry: • Awans (2009) • Pamięć ’39 (2009) • 303 (2010) • Kolejka (2011) • Kolejka: Ogonek (2011) – dodatek • ZnajZnak (2012) • ZnajZnak – Pamięć (2013) • Letnisko (2013) • Strajk. Skok do wolności (2013) • 111 (2013) • ZnajZnak – Monte Cassino (2014) • Reglamentacja. Gra na kartki (2014) • 7.  W obronie Lwowa (2014) •  ZnajZnak – Sport (2015).

Tomasz Ginter (ur. 1975) – doktor nauk historycznych, absolwent UW oraz WSHE w Łodzi, pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Współautor gier:  303 (2010),  111 (2013),  7.  W obronie Lwowa (2014), ZnajZnak.

Koordynacja projektu: Marta Ponikowska/Tomasz Korolko

Marta Ponikowska, biuro@fundacjachylinskiej.pl