Fundacja im. Jadwigi Chylińskiej w Warszawie

we współpracy z Instytutem Historii PAN w Warszawie

ogłasza

IV Konkurs Historyczny 

na najlepsze prace naukowe (biografie i monografie) poświęcone pierwszej konspiracji oraz drugiej (powojennej) konspiracji i innych form oporu społecznego, w Polsce, opublikowane drukiem od 1 marca 2014 r. oraz najlepsze albumy poświęcone pierwszej i drugiej konspiracji, opublikowane drukiem od 2010 r.

Organizatorzy przewidują nagrody w czterech kategoriach:

monografie poświęcone pierwszej konspiracji:

I nagroda – 1500 zł

II nagroda – 1000 zł

biografie poświęcone pierwszej konspiracji:

I nagroda – 1500 zł

II nagroda – 1000 zł

monografie poświęcone drugiej konspiracji:

I nagroda – 1500 zł

II nagroda – 1000 zł

biografie poświęcone drugiej konspiracji:

I nagroda – 1500 zł

II nagroda – 1000 zł

albumy poświęcone pierwszej i drugiej konspiracji:

I nagroda – 1500 zł

II nagroda – 500 zł

Zgłoszenia kandydatur zawierające obowiązkowo 1 egzemplarz pracy przyjmujemy na adres Fundacji (ul. Krępowieckiego 7A/134, 01-456 Warszawa) do 31 marca 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy nagrodzonych nastąpi do 30 kwietnia 2015 r.

Komisja Konkursowa:

prof. zw. dr hab. Tadeusz Wolsza

dr hab. prof. IH PAN Małgorzata Gmurczyk-Wrońska

dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein

Warszawa, dn. 21.01.2015 r.