INFORMACJE

Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP tekstu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH informuje: „iż w dniu 20 maja 2015 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 693 ogłoszona została ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Ustawa wchodzi w życie w dniu 31 sierpnia 2015 roku.”

Na stronie Urzędu wkrótce zamieszczone będą szczegółowe informacje o przebiegu procedury zmierzającej do potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także informacje, komu – i na jakich zasadach – będą przyznawane świadczenia pieniężne na podstawie nowej ustawy.

Światowy Zjazd Kombatantów uczestników II Wojny Światowej w Warszawie 1992.