INFORMACJE

Wyniki IV Konkursu Historycznego

12 maja 2015 r. o godz. 13:30 w Instytucie Historii PAN przy Rynku Starego Miasta w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie i ogłoszenie wyników IV Konkursu Historycznego. W uroczystości wzięli udział prawie wszyscy laureaci, a także zaproszeni gości, w tym, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Łukasz Kamiński.Komisja konkursowa w składzie: dr hab. prof. IH PAN Małgorzata Gmurczyk – Wrońska, dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein (członkowie) i prof. zw. dr hab. Tadeusz Wolsza (przewodniczący) zapoznała się z 11 pracami przysłanymi na Konkurs. Zgodnie z ustaleniami regulaminowymi podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu następujących nagród:

Pierwsza konspiracja – monografie

Dwie równorzędne nagrody pierwszego stopnia dla prac: Dawida Golika, Partyzanci „Lamparta”, Kraków 2014 i Piotra Szopy, W imieniu Rzeczypospolitej… Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Podokręgu AK Rzeszów, Rzeszów 2014 – nagrody po 1 500 zł. dla każdego Autora.

Druga konspiracja – monografie

  • nagroda pierwszego stopnia dla Marka Jedynaka, Niezależni kombatanci w PRL, Kielce – Kraków 2014;
  • nagroda drugiego stopnia dla Marii Żychowskiej, Represje komunistyczne w Tarnowskiem 2945 – 1956. Miasto i powiat Brzesko, Kraków 2015.

Pierwsza konspiracja – biografie

  • nagroda pierwszego stopnia dla Tomasza Balbusa, Major „Zbroja”, Wrocław 2014.

Druga konspiracja – biografie

  • nagroda drugiego stopnia dla Tomasza Balbusa, „Rom”. Ostatnie miesiące życia Władysława M. Ciska (1921 – 1948) szefa wywiadu i kontrwywiadu Zachodniego Okręgu WiN, Wrocław 2014.

Albumy

  • nagroda pierwszego stopnia dla Tomasza Łabuszewskiego redaktora naukowego tomu pt. Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944 – 1956, Warszawa 2013;
  • nagroda drugiego stopnia dla Marcina Zwolskiego, Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w województwie białostockim, Białystok 2013;
  • nagroda drugiego stopnia dla Dawida Golika, Z wiarą w zwycięstwo…. Oddział partyzancki „Wiarusy” 1947 – 1949, Kraków 2010.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Galeria zdjęć z zakończenia jest dostępna na naszej stronie w serwisie Facebook. Wkrótce pojawi się także na naszej stronie internetowej.

Zdjęcie na górze przedstawia laureatów (od lewej): Piotr Szopa, Marek Jedynak, Marcin Zwolski, Tomasz Balbus, Tomasz Łabuszewski, Dawid Golik.