INFORMACJE

Wspomnienia Jadwigi Chylińskiej dostępne w naszej księgarni

Wspomnienia Jadwigi Chylińskiej już są dostępne do kupienia w naszej księgarni pod adresem www.ksiegarnia.fundacjachylinskiej.pl. Wydanie Wspomnień stanowiło jedno z zdań Fundacji, konkretnie określonych przez Fundatorkę w testamencie.

Wspomnienia nie tylko pozwalają poznać osobę założycielki Fundacji, ale przede wszystkim stanowią cenne źródło wiedzy o wydarzeniach Powstania Warszawskiego, w których brał udział Batalion „Zośka”, w którym walczyła Jadwiga Chylińska. Z przedmowy prof. Tadeusza Wolszy do Wspomnień:

„Wspomnienia Jadwigi Barbary Chylińskiej „Bogny” to kolejna ważna publikacja dotycząca lat wojny i okupacji w Polsce. Autorka była żołnierzem harcerskiego batalionu Armii Krajowej „Zośka”, bodajże jednego z najbardziej rozpoznawalnych współcześnie ze wszystkich formacji zbrojnych działających w stolicy przed i w trakcie powstania warszawskiego […].

Wspomnienia […] wnoszą wiele nowych i cennych informacji do pięknej historii batalionu „Zośka”. Jest zrozumiałe, że Autorka jako łączniczka i sanitariuszka […] mogła poznać, a co za tym idzie przybliżyć nam jedynie część wydarzeń niejednokrotnie z drugiego lub trzeciego planu, w których osobiście uczestniczyła. Niemniej jednak, a może nawet właśnie dlatego jest to cenne źródło, zwłaszcza z punktu widzenia zwykłych żołnierzy walczących na pierwszej linii powstańczego frontu. […]

Obok osobistych przeżyć i komentarzy […] czytelnik odnajdzie w niniejszym tomie gros informacji związanych zwłaszcza z wydarzeniami rozgrywającymi się w stolicy od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku. […]

Prezentowane wspomnienia mają walor w postaci rzadko spotykanej perspektywy- przedstawiają losy miasta i jego mieszkańców oczami szeregowego uczestnika Powstania Warszawskiego, dostrzegającego w swej ogromnej wrażliwości dramat Warszawy, warszawiaków i młodziutkich bojowców.”

Zachęcamy do zakupu. Cena wynosi 10 zł, a wszelkie wpływy zostaną przeznaczone w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

Jednocześnie, mamy przyjemność poinformować o uruchomieniu naszej księgarni historycznej, w której będą dostępne publikacje wydawane przez Fundację. Na razie dostępna jest jedna pozycja, jednak w najbliższej przyszłości pojawi się kolejna (także wspomnienia łączniczki biorącej udział w Powstaniu Warszawskim). Trwają także prace nad wydaniem monografii o organizacji WiN (co stanowi główny cel Fundacji). W dalszej perspektywie planujemy poszerzyć ofertę także o inne pozycje zbieżne z obszarem działania Fundacji. Serdecznie zapraszamy.