INFORMACJE

Konkurs plastyczny „Męstwo i odwaga na co dzień”

Fundacja im. Jadwigi Chylińskiej z siedzibą w Warszawie, ogłasza I Konkurs Plastyczny „Męstwo i odwaga na co dzień”. Zapraszamy do przesyłania prac plastycznych na temat „Męstwo i odwaga na co dzień” (prosimy o przesyłanie skanów lub zdjęć pracy, format JPEG lub TIFF, forma pracy dowolna).

Prace wraz z załączoną kartą zgłoszeniową można nadsyłać do 30 kwietnia 2015 r. na adres mailowy: biuro@fundacjachylinskiej.pl.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów gimnazjów, uczęszczających do szkół znajdujących się na terytorium Polski. 30 wybranych uczniów, którzy prześlą w terminie pracę spełniającą określone wyżej kryteria, otrzyma jeden egzemplarz książki „Wspomnienia” Jadwigi Barbary Chylińskiej, wydanej w 2014 r. przez Fundację im. Jadwigi Chylińskiej oraz dwa egzemplarze do szkolnej biblioteki.

Z przedmowy do „Wspomnień” Jadwigi Barbary Chylińskiej:

„(…) Jest to cenne źródło, zwłaszcza z punktu widzenia zwykłych żołnierzy walczących na pierwszej linii powstańczego frontu. Obok osobistych przeżyć i komentarzy czytelnik odnajdzie w niniejszym tomie gros informacji związanych zwłaszcza z wydarzeniami rozgrywającymi się w stolicy od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku. Prezentowane wspomnienia mają walor w postaci rzadko spotykanej perspektywy- przedstawiają losy miasta i jego mieszkańców oczami szeregowego uczestnika Powstania Warszawskiego, dostrzegającego w swej ogromnej wrażliwości dramat Warszawy, warszawiaków i młodziutkich bojowców.”

Wybrane prace plastyczne zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji.

Kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj.