INFORMACJE

IV Konkurs Historyczny ogłoszony

Fundacja ogłosiła IV Konkurs Historyczny na najlepsze prace naukowe (biografie i monografie) poświęcone pierwszej konspiracji oraz drugiej (powojennej) konspiracji i innych form oporu społecznego, w Polsce, opublikowane drukiem od 1 marca 2014 r. oraz najlepsze albumy poświęcone pierwszej i drugiej konspiracji, opublikowane drukiem od 2010 r. Konkurs jest organizowany we współpracy ze Instytutem Historii PAN w Warszawie i stanowi kontynuację serii konkursów zapoczątkowanej w 2011 r.

Prace mogą być zgłaszane nie tylko przez samych autorów, ale także przez instytucje naukowe, wydziały i instytuty uczelni, wydawnictwa oraz czytelników.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod linkiem www.fundacjachylinskiej.pl/IV-Konkurs-Historyczny.