INFORMACJE

III Konkurs Historyczny

Fundacja ogłosiła III Konkurs Historyczny na najlepsze prace naukowe poświęcone pierwszej konspiracji w Polsce, opublikowane drukiem od 2010 r. oraz drugiej (powojennej) konspiracji w Polsce i innych form oporu społecznego, opublikowane drukiem od 1 marca 2013 r. Konkurs jest organizwoany we współpracy ze Instytutem Historii PAN w Warszawie i stanowi kontynuację I i II Konkursu Historycznego, ogłoszonych odpowiednio w grudniu 2011 i 2012 roku.

Prace mogą być zgłaszane nie tylko przez samych autorów, ale także przez instytucje naukowe, wydziały i instytuty uczelni, wydawnictwa oraz czytelników.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod linkiem www.fundacjachylinskiej.pl/III-Konkurs-Historyczny.