INFORMACJE

Wyniki II Konkursu Historycznego

21 maja 2013 r. o godz. 13:30 w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk przy Rynku Starego Miasta w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie i ogłoszenie wyników I Konkursu Historycznego na najlepsze prace naukowe poświęcone drugiej (powojennej) konspiracji w Polsce, opublikowane drukiem od 1 marca 2012 r, zorganizowanego przez Fundację im. Jadwigi Chylińskiej we współpracy z Instytutem Historii PAN w Warszawie.

W tej edycji konkursu nagrodzonych zostało aż 16 autorów, co wynika z tego, że część wybranych przez Komisję Konkursową książek zostało napisanych przez wielu współautorów.

I nagrodę otrzymali Adam F. Baran, Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk i Tomasz Stryjek – autorzy książki Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953 (Gdańsk-Warszawa 2012).

II nagroda przypadła do podziału aż 10 współautorom książki (Dariusz Rogut, Joanna Żelazko, Emila Stępniak, Rafał Bajer, Krzysztof Jałmużniak, Artur Ossowski, Piotr Walewski, Milena Bykowska, Aleksandra Leśna i Paweł Wąs) za książkę Śmierć komunistom! Młodzieżowa konspiracja niepodległościowa na ziemi łódzkiej (Zelów 2012).

III nagroda została przyznana Dariuszowi Iwaneczko – autorowi książki Ogniwo strachu. Urząd bezpieczeństwa w Lubaczowie 1944-1956 (Rzeszów 2012).

Komisja Konkursowa postanowiła uhonorować jeszcze jedną autorkę. Krystyna Bień-Orlicz otrzymała specjalne wyróżnienie za książkę O sprawiedliwy wymiar kary. Losy organizacji niepodległościowej Ludwika Machalskiego ps. „Mnich” (Kraków 2012).

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.