INFORMACJE

I Konkurs Historyczny

Fundacja ogłosiła konkurs na na najlepsze prace naukowe poświęcone drugiej (powojennej) konspiracji w Polsce, opublikowane drukiem od 2000 roku. Założeniem konkursu jest podsumowanie badań za lata 2000 – 2011. Więcej informacji na temat konkursu (w tym także regulamin) można znaleźć tutaj oraz w dalszej części niniejszej informacji.

Dla zwycięzców zostały przewidziane nagrody w wysokości 5 000 zł w trzech kategoriach: monografie, biografie i edycja źródeł. Prace mogą zgłaszać nie tylko autorzy, ale także czytelnicy, wydawnictwa, instytucje naukowe oraz wydziały i instytuty uniwersytetów. Na zgłoszenia czekamy do dnia 29 lutego 2012 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2012 roku.

I Konkurs Historyczny jest pierwszym konkursem organizowanym przez Fundację. W planach są kolejne. W niedługim czasie zostanie ogłoszony konkurs związany z głównym celem statutowym Fundacji – wydaniem książki o organizacji Wolność i Niezawisłość.