9

Projekt edukacyjny w Łukowie – 2016

W 2016 r. Fundacja Chylińskiej przekazała grant na realizację projektu „Polskie Dziedzictwo – Tajne Państwo”. Zarząd Fundacji gratuluje Koordyntorom projektu, w szczególności hm. Michałowi Mojskiemu. Poniżej publikujemy fragmenty sprawozdania z projektu, przygotowanego przez łukowskich Koordynatorów. 

Cele projektu:

 • poznanie wybranych wydarzeń z historii Polski;
 • poznanie dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i postaci z nim związanych;
 • poznanie tradycji historycznej, która złożyła się na etos Polskiego Państwa Podziemnego;
 • kształtowanie umiejętności współpracy;
 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych;
 • kształtowanie postawy patriotyzmu i szacunku do tradycji;
 • kształtowanie postawy aktywności obywatelskiej.

 

Czas realizacji projektu: sierpień – październik 2016 r.

Realizator projektu: Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej.

Partnerzy projektu: Fundacja im. Jadwigi Chylińskiej, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie.

Koordynatorzy projektu: hm. Michał Mojski, Agnieszka Romańczyk, Weronika Romańczyk , Anna Kozioł.

W ramach projektu zrealizowano:

 • Dzień Historii – w trakcie obozu w Kamiennej Nowej (2 – 12 sierpnia 2016 r.) – w dn. 3 sierpnia 2016 r. harcerze podczas warsztatów, gier i ogniska zapoznawali się z ważnymi wydarzeniami z historii Polski, zwłaszcza okresu II Rzeczypospolitej. Zastanawiali się również nad wpływem wychowania patriotycznego w tamtym okresie na postawy Polaków w czasie II wojny światowej.
 • Objazd historyczny na trasie Łuków – Kryńszczak – Liw – Węgrów – Zuzela – Treblinka – Łuków w dn. 24 – 25 września 2016 r. – druhny i druhowie z Łukowa oraz Białej Podlaskiej, a także uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie poznawali fakty związane z bitwą pod Gręzówką w 1944 r., dzieje niemieckiego obozu zagłady, wydarzenia z życia Prymasa Tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego. Inspirującym doświadczeniem okazało się także zwiedzanie zamku w Liwie i bazyliki w Węgrowie wraz ze słynnym lustrem Twardowskiego. Objazd zakończył się turniejem wiedzy, w którym zwyciężył zespół w składzie: Anna Daniłko, Michał Kasperuk, Sandra Kasperuk, Jakub Król. Przedsięwzięcie miało przybliżyć dzieje Polskiego Państwa Podziemnego na tle tradycji historycznej regionu.
 • Konkurs historyczny „Dziedzictwo Tajnego Państwa” – w dn. 30 września 2016 r. został zorganizowany I LO w Łukowie. Młodzież zmierzyła się z zadaniami dotyczącymi Polskiego Państwa Podziemnego, najważniejszych akcji partyzanckich, wybitnych postaci ruchu oporu. I miejsce zajął Bartosz Mucha, II miejsce – Grzegorz Kaczor, III miejsce – Dominik Siemionek, wyróżnienia zdobyli: Michał Chudek, Aleksandra Śledź i Rafał Kościuk. Podsumowanie i wręczenie nagród miało miejsce 13 października 2016 r.
 • Udział w uroczystościach patriotycznych – w okresie trwania projektu harcerze z Hufca ZHP Łuków uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych w Łukowie, upamiętniających wydarzenia II wojny światowej, pełnili warty honorowe, pomagali w organizacji. Daty wydarzeń: 15 sierpnia 2016 r. – Święto Wojska Polskiego, 1 września 2016 r. – rocznic a wybuchu II wojny światowej, 17 września 2016 r. – rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do Polski, upamiętnienie ofiar Golgoty Wschodu.

O projekcie zostały poinformowane lokalne media. Dotychczas informacja została opublikowana m.in. w następujących miejscach:

Projekt spełnił swoje założenia – dzięki niemu udało się przekazać młodzieży wiedzę historyczną, dotyczącą II wojny światowej oraz pomóc w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich.

Czytaj więcej

13390942_1208852025814322_1728719124_n

„O dziewczętach z tamtych lat”

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z autorką wspomnień „O dziewczętach z tamtych lat”, Panią Aliną Dudzińską-Mazurkiewicz.

Spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 18.30 w Klubokawiarni Kolonia na Starej Ochocie (Warszawa, ul. Łęczycka 2). Fragmenty książki czytać będą dziewczyny z GRH Bluszcz. Wspomnienia „O dziewczętach z tamtych lat” są już dostępne w naszej księgarni internetowej. okladka 2

(więcej…)

Czytaj więcej

Sosab OKLADKA

Premiera gry SOSAB

Celem głównym projektu jest edukowanie młodego pokolenia Polaków w zakresie wiedzy o działaniach polskich Sił Zbrojnych w Europie Zachodniej. Chcielibyśmy, żeby polska młodzież rozumiała co oznaczało dla polskich żołnierzy „walczyć za Europę, umierać za Polskę”. Prezentacja w grze edukacyjnej SOSAB, historii Gen. Sosabowskiego oraz utworzonej przez niego brygady pozwoli lepiej zrozumieć wkład Polaków w wyzwalanie innych państw w czasie II wojny światowej oraz promować wzorzec świadomego własnej tożsamości Polaka – Europejczyka.

(więcej…)

Czytaj więcej

Łukasz Ciepliński

Scenariusz lekcji o płk. Łukaszu Cieplińskim

Cele lekcji:

 1. Przedstawienie i omówienie sytuacji żołnierzy podziemia w okupowanej Polsce.
 2. Charakterystyka i zakres działalności ZWZ/AK.
 3. Przedstawienie i omówienie sytuacji polski po wkroczeniu Sowietów (walka z II Konspiracją, walka z legalną opozycją).
 4. Charakterystyka i zakres działalności Zrzeszenia WiN.
 5. Charakterystyka metod jakimi narzucono w Polsce reżim komunistyczny.
 6. Analiza źródeł historycznych (grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci).

(więcej…)

Czytaj więcej