Jadwiga Barbara Chylińska

Brała czynny udział w Powstaniu Warszawskim od samego początku walk. Jako łączniczka i sanitariuszka w szeregach II plutonu "Alek" uczestniczyła w walkach na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie 

Fundacja Jadwigi Chylińskiej

Fundacja im. Jadwigi Chylińskiej została powołana w testamencie przez Jadwigę Barbarę Chylińską 8 października 2010 r. Głównym celem działania Fundacji, jest działalność edukacyjna i wydawnicza, zmierzająca do upamiętniania przodków, bohaterów II wojny światowej, którzy krwią okupili naszą wolność, a zwłaszcza żołnierzy Armii Krajowej i warszawskiej organizacji Wolność i Niezawisłość. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Upowszechnianie wiedzy

Upowszechnianie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodzieży, wiedzy o działalności Armii Krajowej i organizacji Wolność i Niezawisłość oraz ruchu oporu, upowszechnianie i utrwalanie postaw patriotycznych w społeczeństwie, krzewienie poza granicami Polski wiedzy o działalności Armii Krajowej i organizacji Wolność i Niezawisłość, organizowanie spotkań z młodzieżą, konkursów i ustanawianie stypendiów;

Działalność wydawniczą

Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, edukacyjnej, badawczej i naukowej, związanej w szczególności z działalnością Armii Krajowej, warszawskiej organizacji Wolność i Niezawisłość oraz ruchu oporu; priorytetem Fundacji jest wydanie książki historycznej o działalności warszawskiego WIN-u (Wolność i Niezawisłość), nad którą prace już trwają;

Pomoc kombatantom

Udzielanie pomocy kombatantom biorącym udział w ruchu oporu w ramach Armii Krajowej i warszawskiej organizacji Wolność i Niezawisłość, dokumentowanie i rejestrowanie relacji świadków wydarzeń II wojny światowej, związanych zwłaszcza z działalnością Armii Krajowej, warszawskiej organizacji Wolność i Niezawisłość oraz ruchu oporu.

Projekty


W 2016 r. Fundacja Chylińskiej przekazała grant na realizację projektu „Polskie Dziedzictwo – Tajne Państwo”. Zarząd Fundacji gratuluje Koordyntorom projektu, w…
Król Holandii i Prezydent Polski na obchodach 70. rocznicy Market Garden. Jak podaje Stowarzyszenie Driel- Polen na obchodach 70 rocznicy…

Edukacyjna gra planszowa SOSAB

O PROJEKCIE SOSAB

Celem głównym projektu jest edukowanie młodego pokolenia Polaków w zakresie wiedzy o działaniach polskich Sił Zbrojnych w Europie Zachodniej. 

 

Prezentacja w grze historii Gen. Sosabowskiego oraz utworzonej przez niego brygady pozwoli lepiej zrozumieć wkład Polaków w wyzwalanie innych państw w czasie II wojny światowej

Galerie zdjęć

Informacje

Współpracowali

z nami

Kontakt

 Fundacja im. Jadwigi Chylińskiej

 

ul. Krępowieckiego 7A/134

01-456 Warszawa

+48 534 304 567

NIP: 5252493559

Numer rachunku bankowego:

Idea Bank 84 1950 0001 2006 3035 8014 0002

 

 

Zapraszamy do wspierania działalności Fundacji poprzez darowizny lub dotacje celowe na rzecz projektów i konkursów, prowadzonych obecnie przez Fundację.